Bekhterev Norge med ny informasjonsbrosjyre

Bekhterev Norge har utarbeidet en ny brosjyre med informasjon om foreningen.

Brosjyren forteller om hvorfor man bør være medlem, aktiviteter, medlemsfordeler og litt om sykdommen.

Du kan lese brosjyren her (pdf-format).

Brosjyren kommer også til å bli trykket på papir.

Utdrag fra brosjyren:

Velkommen til Bekhterev Norge

Vårt formål er å være en møteplass og et talerør for alle med diagnosen AS – aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), eller som har beslektede symptomer.

Vi jobber for medlemmenes interesser, bidrar med informasjon og kunnskapsformidling og er en aktiv
helsepolitisk pådriver for bedring av rettigheter og behandlingstilbud.

Som medlem vil du lære mer om hvordan du kan leve bra med sykdommen. Du vil møte flere i samme livssituasjon og ta del i et inkluderende fellesskap med andre som forstår.

Aktiviteter

Trening i varmtvannsbasseng der temperaturen er ca. 34 °C, noe som er ideelt for vår diagnose. Dette er en treningsform som anbefales da den er skånsom mot ledd og muskler og kan bedre symptomer og lindre smerter.

Styrke- og bevegelighetsstrening i sal gir muligheter for å trene styrke, kondisjon, balanse og avspenning.

Yoga tilbys tidvis som kurs eller trening. Her fokuseres det på kroppsbevegelse, koordinasjon, pusteteknikk og avslapping.

Felles gåturer arrangeres også av lokalforeninger. Det er en sosial aktivitet som tilpasses etter aktivitetsnivå. All fysisk bevegelse i frisk luft og sammen med andre er god medisin.

Temamøter holder deg oppdatert om sykdomsbehandling, medisin, forskning, kosthold, trening m.m.

Sosiale medier: Lokalforeningene har sine egne sider på Facebook der aktiviteter og annet annonseres. Her knyttes kontakt mellom medlemmene.

Likepersontjeneste (veiledningstjeneste) er en viktig oppgave for lokalforeningene. Bekhterev Norge har over 30 likepersoner som kan kontaktes for å få svar på spørsmål om sykdommen og livet med den. Samtalene er er fortrolige.

Bekhterevs sykdom

I dag kalles Bekhterevs sykdom for aksial spondyloartritt med forkortelsen AS eller axSpA. Det er en vedvarende betennelsesaktig ryggsykdom som rammer ledd i bekkenet, ryggen, kroppens store ledd og senefester.

Trening og fysisk aktivitet er viktig for å hindre økt stivhet og feilstilling.

Du kan lese mer om sykdommen på nettsiden til Helse Bergen.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.